Help MS Centrum  Noord Nederland het sponsordoel te bereiken voor Onderzoek naar MS

Help MS centrum Noord Nederland het sponsordoel te bereiken en steun daarmee het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS! Nynke en Marius Del Grosso; Anneke Zwaagstra en Rianne Leijenaar zijn deelnemers van het MSCNN team. Steun deze kanjers door een donatie over te maken of schrijf je ook in bij dit team en beweeg mee! Wil je ook meedoen? Mail info@mscnn.nl

     105.95% opgehaald van
5000
€5297.5 

- Jannie van der Horst heeft €25.00 gedoneerd!

- W heeft €10.00 gedoneerd!

- Monica Westra heeft €10.00 gedoneerd!

- Annele Zwaagstra heeft €75.00 gedoneerd!

- Jolanda heeft €50.00 gedoneerd!

- Anne Like heeft €10.00 gedoneerd!

- Alie heeft €10.00 gedoneerd!

- Henk-Joke Kemper heeft €15.00 gedoneerd!

- Jaap en Miranda heeft €15.00 gedoneerd!

- Yvonne Klaver heeft €10.00 gedoneerd!

- Sibble en Carine heeft €20.00 gedoneerd!

- Ypie Bremer heeft €10.00 gedoneerd!

- Rudmer en Dieuwke heeft €25.00 gedoneerd!

- Roy heeft €10.00 gedoneerd!

- Teuny heeft €5.00 gedoneerd!

- Anniek heeft €20.00 gedoneerd!

- Durkje Aafke de Jong heeft €10.00 gedoneerd!

- Joh. en Trijntje heeft €25.00 gedoneerd!

- Alie Haarsma heeft €10.00 gedoneerd!

- Kees en Maria Del Grosso heeft €25.00 gedoneerd!

- Piet en Jellie van der Meulen heeft €10.00 gedoneerd!

- Lisanne Zwaagstra heeft €10.00 gedoneerd!

- Carina heeft €25.00 gedoneerd!

- Hanneke heeft €5.00 gedoneerd!

- Katharina heeft €10.00 gedoneerd!

- Tjalling Delgrosso heeft €15.00 gedoneerd!

- Marius en Nynke Del Grosso heeft €100.00 gedoneerd!

- Jildou Zwaagstra heeft €10.00 gedoneerd!

- Oane en Bianca Lindeboom heeft €10.00 gedoneerd!

- Nathalie Zwaagstra heeft €25.00 gedoneerd!

- Jan Zwaagstra heeft €10.00 gedoneerd!

- Tineke Smit heeft €10.00 gedoneerd!

- W heeft €100.00 gedoneerd!

- Evert van der Ploeg heeft €10.00 gedoneerd!

- Janny de Jong heeft €15.00 gedoneerd!

- Steven kuipers heeft €10.00 gedoneerd!

- Hilda Bosgraaf heeft €25.00 gedoneerd!

- Thea heeft €15.00 gedoneerd!

- Hidde & Ilse heeft €15.00 gedoneerd!

- Kees en Dieuwke van den Bosch heeft €25.00 gedoneerd!

- Alie heeft €20.00 gedoneerd!

- Gellie Larooi heeft €10.00 gedoneerd!

- Hanneke heeft €10.00 gedoneerd!

- Jetty belksma heeft €10.00 gedoneerd!

- tineke heeft €10.00 gedoneerd!

- Rienk en Iris heeft €50.00 gedoneerd!

- Henk en Judy del Grosso heeft €30.00 gedoneerd!

- Leo Faber heeft €15.00 gedoneerd!

- Annemarie heeft €10.00 gedoneerd!

- Annigje heeft €50.00 gedoneerd!

- Hanneke de vries heeft €20.00 gedoneerd!

- Ton Bleckman heeft €100.00 gedoneerd!

- Huub Bleckman heeft €50.00 gedoneerd!

- Roderick & Rianne heeft €100.00 gedoneerd!

- Wouter Bleckman heeft €50.00 gedoneerd!

- Camping It Wiid heeft €250.00 gedoneerd!

- Camping It Wiid heeft €250.00 gedoneerd!

- Hans heeft €5.00 gedoneerd!

- Lammert Jan westerlaan heeft €50.00 gedoneerd!

- Johan en Marije heeft €50.00 gedoneerd!

- Afke heeft €50.00 gedoneerd!

- Greetje heeft €25.00 gedoneerd!

- Frieda Parlevliet heeft €25.00 gedoneerd!

- Rennie Veenstra heeft €10.00 gedoneerd!

- Silvia Del Grosso - Peek heeft €10.00 gedoneerd!

- Pytsje Scherjon heeft €10.00 gedoneerd!

- SW heeft €10.00 gedoneerd!

- Ali van der Wal-van der Leest heeft €25.00 gedoneerd!

- Annelie heeft €50.00 gedoneerd!

- Ageeth Veenhuizen heeft €10.00 gedoneerd!

- Marleen Visser heeft €10.00 gedoneerd!

- PJ Schoonmaakdiensten heeft €50.00 gedoneerd!

- Henk en Sieta heeft €25.00 gedoneerd!

- Margriet slagman heeft €10.00 gedoneerd!

- Pieter en Akke heeft €25.00 gedoneerd!

- Hillie H heeft €10.00 gedoneerd!

- Geke heeft €10.00 gedoneerd!

- Jippe en Ymie heeft €25.00 gedoneerd!

- Niels heeft €3.00 gedoneerd!

- . heeft €10.00 gedoneerd!

- Loes heeft €10.00 gedoneerd!

- AR heeft €10.00 gedoneerd!

- M van Hek heeft €10.00 gedoneerd!

- Fokje de Boer heeft €10.00 gedoneerd!

- Ewoud Westrik heeft €11.00 gedoneerd!

- Brouwer heeft €10.00 gedoneerd!

- Joke Bakker heeft €10.00 gedoneerd!

- Ruurd heeft €10.00 gedoneerd!

- Tine heeft €25.00 gedoneerd!

- Christina heeft €10.00 gedoneerd!

- Margreet en Thom heeft €25.00 gedoneerd!

- Thea heeft €10.00 gedoneerd!

- Anonniem heeft €20.00 gedoneerd!

- W heeft €25.00 gedoneerd!

- Sandra Huitenga heeft €5.00 gedoneerd!

- Magnolia Seinpaal heeft €25.00 gedoneerd!

- Hindrik en Wiepie Wijma heeft €10.00 gedoneerd!

- Michelle Lamain heeft €5.00 gedoneerd!

- Annemary heeft €10.00 gedoneerd!

- Jappie Papa heeft €10.00 gedoneerd!

- Klaasje en Romke heeft €25.00 gedoneerd!

- Patricia heeft €10.00 gedoneerd!

- D. Van der Herberg heeft €10.00 gedoneerd!

- Willem en Anja heeft €25.00 gedoneerd!

- Anoek heeft €10.00 gedoneerd!

- . heeft €10.00 gedoneerd!

- Marie Wiersma heeft €15.00 gedoneerd!

- Alien heeft €15.00 gedoneerd!

- Hannie en Piet Rienks heeft €100.00 gedoneerd!

- Mevr. Tasma heeft €15.00 gedoneerd!

- Marloes heeft €10.00 gedoneerd!

- Richard Crawfurd heeft €5.00 gedoneerd!

- Gayane Muradyan heeft €5.00 gedoneerd!

- Camaru heeft €5.00 gedoneerd!

- Tiemen heeft €10.00 gedoneerd!

- Nelly Sewnath heeft €5.00 gedoneerd!

- Harold Bergsma heeft €5.00 gedoneerd!

- Eric en Janet van der Maas heeft €10.00 gedoneerd!

- Feikje heeft €5.00 gedoneerd!

- Dick en Dukke heeft €25.00 gedoneerd!

- Arjan heeft €5.00 gedoneerd!

- Folkert Bleeker heeft €13.19 gedoneerd!

- Ruud b heeft €10.00 gedoneerd!

- Paula Nanno Reva heeft €25.00 gedoneerd!

- Dirkje heeft €5.00 gedoneerd!

- Astrid heeft €20.00 gedoneerd!

- H&R heeft €20.00 gedoneerd!

- Ypie heeft €3.00 gedoneerd!

- Wietse en Lutske heeft €25.00 gedoneerd!

- Saskia heeft €10.00 gedoneerd!

- Sabine Kooistra heeft €10.00 gedoneerd!

- Nine heeft €10.00 gedoneerd!

- Pieter Sake Feenstra heeft €25.00 gedoneerd!

- Joop & Elly Tasma heeft €25.00 gedoneerd!

- Kor Hylkema, Grou heeft €10.00 gedoneerd!

- Arjen heeft €25.00 gedoneerd!

- wies atema heeft €10.00 gedoneerd!

- A heeft €10.00 gedoneerd!

- Grouster duo heeft €5.81 gedoneerd!

- Klaasje Gros heeft €20.00 gedoneerd!

- Nynke Meinsma heeft €25.00 gedoneerd!

- Harrold en Andrea heeft €25.00 gedoneerd!

- Nienke vd Berg heeft €5.00 gedoneerd!

- Klaas en Annie van Es heeft €25.00 gedoneerd!

- Sjoerdtje heeft €15.00 gedoneerd!

- Joke de Vries heeft €25.00 gedoneerd!

- Tjerk heeft €15.00 gedoneerd!

- L. Sytsma heeft €5.00 gedoneerd!

- NM heeft €15.00 gedoneerd!

- Ytzen Wassenaar heeft €15.00 gedoneerd!

- Tjipke Post heeft €20.00 gedoneerd!

- Menno Zwaagstra heeft €10.00 gedoneerd!

- Sybrand en Jolanda heeft €50.00 gedoneerd!

- Sabina Arjaans heeft €10.00 gedoneerd!

- Tsjerk-tamme heeft €10.00 gedoneerd!

- Gabe heeft €10.00 gedoneerd!

- Joep en Rina heeft €10.00 gedoneerd!

- Alie vd Bij heeft €10.00 gedoneerd!

- Ymie wesselius heeft €10.00 gedoneerd!

- Klaas en Loltsje Betten heeft €10.00 gedoneerd!

- Karin van den Elsaker heeft €25.00 gedoneerd!

- kees en rina heeft €100.00 gedoneerd!

- Huizenga heeft €10.00 gedoneerd!

- Betty heeft €20.00 gedoneerd!

- Thom & Wella heeft €50.00 gedoneerd!

- Egbert heeft €10.00 gedoneerd!

- Bertha Veldman heeft €10.00 gedoneerd!

- Marlies heeft €10.00 gedoneerd!

- Tjerk en Joke heeft €25.00 gedoneerd!

- Westerhuis-Boschma heeft €10.00 gedoneerd!

- Siep en Froukje Boschma heeft €20.00 gedoneerd!

- Sjoerd van der werf heeft €15.00 gedoneerd!

- Cornelia Huitema heeft €10.00 gedoneerd!

- Johan Boersma heeft €30.00 gedoneerd!

- Germ en Dinie Veenstra heeft €100.00 gedoneerd!

- Greetje heeft €20.00 gedoneerd!

- Esmée Pranger heeft €10.00 gedoneerd!

- Ilse Drost heeft €10.00 gedoneerd!

- Eel & Anneke Bosma heeft €50.00 gedoneerd!

- Jasmijn heeft €10.00 gedoneerd!

- Wendy Kooistra heeft €15.00 gedoneerd!

- Marjan Sarfaty heeft €10.00 gedoneerd!

- Anne Jongsma heeft €25.00 gedoneerd!

- Wiepkje heeft €10.00 gedoneerd!

- fam. V heeft €10.00 gedoneerd!

- Margriet heeft €20.00 gedoneerd!

- Durk en Antje heeft €20.00 gedoneerd!

- Rolf en Wike heeft €25.00 gedoneerd!

- Tunnis heeft €10.00 gedoneerd!

- Familie Bodde heeft €10.00 gedoneerd!

- Anna heeft €10.00 gedoneerd!

- Jos en Anja heeft €20.00 gedoneerd!

- Gr.deVries heeft €10.00 gedoneerd!

- Loekie Eekhof heeft €20.00 gedoneerd!

- Henk en Riekje heeft €25.00 gedoneerd!

- Erik en Marijke heeft €15.00 gedoneerd!

- Tjitte en Froukje Post heeft €20.00 gedoneerd!

- Familie Reotsma heeft €10.00 gedoneerd!

- Jelmer Zw heeft €10.00 gedoneerd!

- Fokje Haakma heeft €15.00 gedoneerd!

- Peter & Margrietha heeft €20.00 gedoneerd!

- Wander heeft €25.00 gedoneerd!

- Raymond Fafie heeft €20.00 gedoneerd!

- Herman heeft €20.00 gedoneerd!

- Age en Attie heeft €25.00 gedoneerd!

- Lucie heeft €25.00 gedoneerd!

- Rudolf heeft €10.00 gedoneerd!

- Alie heeft €10.00 gedoneerd!

- Hinke heeft €25.00 gedoneerd!

- Wytse en Annesjouk Piersma heeft €10.00 gedoneerd!

- Janneke Raap-Spinder heeft €10.00 gedoneerd!

- Michiel heeft €25.00 gedoneerd!

- Sikke heeft €5.00 gedoneerd!

- Alex de Vries heeft €25.00 gedoneerd!

- Herma Van Vleeren heeft €10.00 gedoneerd!

- Grouster gever heeft €4.00 gedoneerd!

- Renate, Jos, Celeste, Yfke en Mirthe heeft €50.00 gedoneerd!

- Hendrika heeft €10.00 gedoneerd!

- A.M.K. heeft €10.00 gedoneerd!

- jeenge heeft €25.00 gedoneerd!

- Adriaan heeft €10.00 gedoneerd!

- J.f.hoekstra heeft €100.00 gedoneerd!

- Sietze Boums heeft €25.00 gedoneerd!

- Fam. Bakker heeft €25.00 gedoneerd!

- J. De Winkel heeft €25.00 gedoneerd!

- anoniem heeft €20.00 gedoneerd!

- H Heitbrink heeft €10.00 gedoneerd!

- A. Van der Goot heeft €50.00 gedoneerd!

- Ebo Del Grosso heeft €10.00 gedoneerd!

- DN heeft €12.50 gedoneerd!

- Heida heeft €15.00 gedoneerd!

- Symon en Geartsje heeft €10.00 gedoneerd!

- Ploegsma heeft €15.00 gedoneerd!

- Jef en Els Bos heeft €50.00 gedoneerd!

- Marjan Douma heeft €25.00 gedoneerd!

- Walter, Tine , Thomas en Simon heeft €20.00 gedoneerd!

- Mintsje heeft €10.00 gedoneerd!

- Jeltsje heeft €10.00 gedoneerd!

- Anneke Huizenga heeft €15.00 gedoneerd!

- MVHV heeft €10.00 gedoneerd!

- Alie heeft €15.00 gedoneerd!

- Hieke Ouderkerken heeft €20.00 gedoneerd!