Het Goede Doel

Stichting SandMoveS is hard aan het werk om het voor iedereen mogelijk te maken eigen regie te behouden over ziekzijn, gezondheid en herstel. Hiervoor is inzicht nodig in eigen handelen en de keuzes die gemaakt worden wat betreft de eigen Leefstijl. Met behulp van de Leefstijlhuismethodiek worden mensen begeleid bij bewustwording en met aandacht werken aan de pijlers; voeding, beweging, stress, gezondheidszorg, omgeving, communicatie. De Leefstijlhuiscentra die wij gaan realiseren worden  plekken  waar iedereen welkom is. Om deze Leefstijlhuiscenta daadwerkelijk te realiseren is veel geld nodig. Daarom vragen wij deelnemers zich te laten sponsoren voor hun dappere inzet en prestatie, zodat iedereen meehelpt met het realiseren van een veilig thuis.

Het is belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak en oplossing van ziektes. De visie van Stichting SandyMoveS is dat er met behulp van leefstijlaanpassingen (de  Leefstijlhuismethodiek) gewerkt kan worden aan herstel van klachten / symptomen en deze  bestreden kunnen worden. Op dit moment worden leefstijlaanpassingen veelal niet vergoed door de zorgverzekering vanwege gebrek aan wetenschappelijk bewijs.  Gedegen onderzoek kan hier verschil in maken.

Omdat stichting SandyMoveS het voor iedereen toegankelijk en mogelijk wil maken dat er met positief resultaat wordt gewerkt aan (preventieve) leefstijlaanpassing, is de stichting een samenwerking aangegaan met een onderzoeksteam binnen Amsterdam UMC (locatie VUMC, team klinische neurowetenschappen). Ook zij denken dat leefstijl (en daarmee ook de Leefstijlhuismethodiek) van invloed kan zijn op hoe iemand zich voelt en zijn daarom erg geïnteresseerd om de effecten van leefstijl (zoals o.a. beweging, voeding, ervaren stress, sociale steun) op ziekte en ziektebeleving te onderzoeken. Dit kan niet in een enkel onderzoek, hiervoor zullen diverse onderzoeken plaats moeten vinden.

Het realiseren van  Leefstijlhuiscentra en het Leefstijlonderzoek wat daaraan gekoppeld zal worden kost veel geld. Het goede doel van de Onbeperkte Elfstedentocht zal dan ook zijn om  zoveel mogelijk geld bijeen te verzamelen om de onderzoeken die nodig zijn om het Leefstijlhuis een goede fundering te geven, financieel te ondersteunen. Daarbij werken wij er hard aan om de Leefstijlhuismethodiek toegankelijk te maken voor iedereen.

Dit goede doel is ziekte-overstijgend en uiteindelijk zinvol voor zieke maar ook voor de gezonde medemens. Het Leefstijlhuis is namelijk een huis waar IEDEREEN in kan wonen.

 

Stichting SandyMoveS is ervan overtuigd dat een gezonde leefstijl ook het antwoord is op de crisis die wordt veroorzaakt door het onbekende CoronaVirus.

Gezondheid is het wapen waar het lichaam deze vijand mee kan overwinnen.

Het onderzoeksteam van Amsterdam UMC heeft al ervaring met het doen van onderzoek naar de oorzaak van hersenaandoeningen, de oorzaak van cognitieve problemen bij hersenaandoeningen en de invloed van bewegen en stress op de hersenen en op gedrag.

Naast het financieren van het Leefstijlonderzoek wil stichting SandyMoves mensen de kans geven om persoonlijke initiatieven in beeld te brengen. Tijdens het evenement (en in aanloop naar) kunnen goede doelen worden ingediend. Deelnemers kunnen zich inzetten voor hun eigen, persoonlijke goede doel.

Ingebrachte goede doelen;

Stichting Walk On

Stichting STOPhersentumoren

MS centrum Amsterdam UMC