Het Goede Doel

Stichting Leef! is hard aan het werk om het voor iedereen mogelijk te maken eigen regie te behouden over ziekzijn, gezondheid en herstel. Hiervoor is inzicht nodig in eigen handelen en de keuzes die gemaakt worden wat betreft de eigen Leefstijl. Met behulp van de Leefstijlhuismethodiek krijgen mensen meer invloed op positieve leefstijlkeuzes. Het gaat om  bewustwording en met aandacht werken aan de pijlers; voeding, beweging, stress, gezondheidszorg, omgeving, communicatie.

Stichting Leef! zoekt naar mogelijkheden om de Leefstijlhuismethodiek toegankelijk te maken voor iedereen.

Dit goede doel is ziekte-overstijgend en uiteindelijk zinvol voor zieke maar ook voor de gezonde medemens. Het Leefstijlhuis is namelijk een huis waar IEDEREEN in kan wonen.