Doneren en laat je sponsoren!

Bij deelname is het de bedoeling dat er wordt getraind voor een persoonlijk doel maar tevens wordt er inzet verwacht voor het goede doel. Het streven is dat deelnemers minimaal een bedrag van 250,- sponsorgeld inbrengen.

Er zijn twee mogelijkheden waar het ingezamelde geld naartoe gaat:

1) Stichting SandyMoves (100%)
2) Zelf ingebracht goede doel (75%), stichting SandyMoves (25%)
 
Voorwaarden zelf ingebracht goede doel:
  1. Er moet kunnen worden aangetoond dat  het ingebrachte goede doel verbonden is aan een organisatie of stichting. Het geld kan niet worden overgemaakt aan een particulier. 
  2. Stichting SandyMoves zal alle ingebrachte doelen in overweging nemen en toetsen of het doel gerelateerd is aan de visie en missie van de Onbeperkte Elfstedentocht. 
  3. Al het ingezamelde geld zal besteed worden aan projecten en faciliteiten die als doel hebben om de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening of beperking zo aangenaam mogelijk te maken. Hieronder vallen vormen van (wetenschappelijk) onderzoek, maar ook het realiseren van faciliteiten voor deze doelgroep. 
Stichting SandyMoves
Stichting SandyMoves zet zich in om mensen de kans te geven om inzicht te krijgen in eigen gedrag en inzicht te geven in mogelijkheden wat betreft het aanpassen van de leefstijl om gezonder en fitter te worden. Hiervoor is onder andere wetenschappelijk onderzoek nodig. Wij werken samen met het onderzoeksteam van het Amsterdam UMC. Dit onderzoeksteam richt zich op oorzaken van hersenaandoeningen en zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening of beperking te verhogen.
 

Wil je ook een donatie doen? Dat kan. Via deze link kom je op onze donatiepagina.

Doneren kan anders eventueel ook op het volgende rekeningnummer:

NL81 RABO 0327794771
Tnv: Stichting SandyMoves