Laat je sponsoren, alle kleine beetjes helpen!

Als deelnemer van de Onbeperkte Elfstedentocht train je voor een persoonlijk, fysiek doel. Het werkt stimulerend en motiverend als dit doel wordt gekoppeld aan een persoonlijk sponsordoel. Iedere ontvangen donatie op de persoonlijke donatiepagina is een positieve stimulans om door te trainen. Het streven is dat deelnemers minimaal een bedrag van 250,- sponsorgeld inbrengen. Dit sponsorgeld kan gedoneerd worden aan stichting Leef! of aan een doel dat belangrijk is voor de deelnemer. 

Hoe wordt het gedoneeerde geld verdeeld?
Maak jouw keus!

  1. Stichting Leef! (100%)

  2. 25% Stichting Leef!, 10% Zelf ingebracht goede doel 

  3. 10% stichting Leef!, 90% zelf ingebracht goed doel

  4. 100% Zelf ingebracht goed doel

Op het inschrijfformulier kan jij aangeven welke keus jouw voorkeur heeft.

Voorwaarden zelf ingebracht goede doel:
  1. Er moet kunnen worden aangetoond dat  het ingebrachte goede doel verbonden is aan een organisatie of stichting. Het geld kan niet worden overgemaakt aan een particulier. 
  2. Stichting Leef! zal alle ingebrachte doelen in overweging nemen en toetsen of het doel gerelateerd is aan de visie en missie van de Onbeperkte Elfstedentocht. 
  3. Al het ingezamelde geld zal besteed worden aan projecten en faciliteiten die als doel hebben om de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening of beperking zo aangenaam mogelijk te maken. Hieronder vallen vormen van (wetenschappelijk) onderzoek, maar ook het realiseren van faciliteiten voor deze doelgroep. 
Stichting SandyLeef!
Stichting SandyLeef! zet zich in om mensen de kans te geven om inzicht te krijgen in eigen gedrag en inzicht te geven in mogelijkheden wat betreft het aanpassen van de leefstijl om gezonder en fitter te worden. De stichting heeft een leefstijlmethodiek ontwikkeld, waarmee mensen aan de slag kunnen. De methodiek wordt doorontwikkeld en er wordt gezocht naar manieren om de methodiek te implementeren.
Verder heeft Stichting Leef! de missie om in iedere provincie een Onbeperkt Evenement te organiseren, zodat echt heel Nederland in beweging kan komen en blijven!
Voor meer informatie:
 

Wil je ook een donatie doen? Dat kan. Via deze link kom je op onze donatiepagina.

Doneren kan anders eventueel ook op het volgende rekeningnummer:

NL81 RABO 0327794771
Tnv: Stichting SandyMoves