Kosten

Wat goed dat je mee wilt doen! De volgende kosten zijn verbonden aan deelname aan dit unieke evenement:

  • Deelnemers betalen €10,- per dag.
  • Buddy’s betalen €5,- per dag.

Deelnemers en de buddy krijgen een hesje en een startnummer. Het hesje blijft eigendom van de organisatie. Daarnaast ontvangen de deelnemers een consumptiekaart (elke dag een of meer consumpties). De buddy´s kunnen een consumptiekaart kopen. Deze kost € 20,- euro. Bij de finish ontvangen zowel deelnemers als buddy’s een welverdiende medaille!

Bij elke finishplaats is er de mogelijkheid om jouw vervoersmiddel op te slaan. Deze blijft dan een nacht in een ruimte die door de organisatie is ingericht. Binnen deze ruimte is er de mogelijkheid om jouw accu op te laden. Kan jouw accu losgekoppeld worden? Help de organisatie en laad deze thuis op!

  • Opslaan van vervoersmiddel: €5,- per dag.
  • Vervoer van finish naar start: €5,– per dag

We proberen de inschrijfkosten voor de deelnemers/buddy’s zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Het inschrijfgeld wordt volledig besteed aan het organiseren van het evenement.