Overzicht van inschrijvingskosten

  • Deelnemers betalen €10,- per dag.
  • Buddy’s betalen €5,- per dag. 

Deelnemers en de buddy krijgen een hesje en een startnummer. Het hesje blijft eigendom van de organisatie. Daarnaast ontvangen de deelnemers en de buddy een consumptiekaart (elke dag een of meer consumpties) en een  medaille op de finishdag.

  • Opslaan van vervoersmiddel: €5,- per dag.
  • Vervoer van finish naar start: €5,– per dag

We proberen de inschrijfkosten voor de deelnemers/buddy’s zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Het inschrijfgeld wordt volledig besteed aan het organiseren van het evenement.