De Leef!Wijze

De Leef!Wijze maakt gebruik van het Leefstijlhuis. 

De fundering van het Leefstijlhuis is de mindset. De basis van de Leef!Wijze is dan ook de groeimindset.

Vanuit aandacht en bewustzijn wordt gewerkt aan de pijlers; voeding, beweging, stress, gezondheidszorg, omgeving en communicatie.

De Leef!Wijze biedt het complete pakket wat betreft  bewustwording van te maken leefstijlkeuzes. De Leef!Wijze is voor zieke en gezonde mensen.

Het begint bij het bewustworden van het belang en de invloed van de pijlers.

Omdat de fundering van de Leef!Wijze de groeimindset is, zal er uitgegaan worden van oplossingen en mogelijkheden.

De Leef!Wijze stuurt aan op het nemen van eigen regie

Regie over keuzes en verantwoordelijkheden. Doordat er veelal gedacht en gewerkt wordt vanuit vaststaande systemen, ligt de regie niet meer bij de mens zelf. Er wordt voldaan aan een schoolsysteem of beslissingen liggen in handen van het zorgsysteem. Hierdoor is het vaak lastig om eigen keuzes te (durven) maken.

Het Leefstijlhuis helpt bij het (kunnen) maken van bewuste keuzes en het nemen van eigen regie bij het aanpassen van de persoonlijke Leef Wijze.