Woensdag 13 september

Leeuwarden – Dokkum
26 kilometer
Start 12.00 uur
In de Brouwerij
Wilhelminaplein
8911 BN Leeuwarden
Start 10 Kilometer
13.30 uur
Parkeerplaats Eeltjemeer
Tuskenmarren, Rinsumageest
Start 5 kilometer en minder:
Deelnemers melden zich om 13.15 bij Eeltjemeer (zie hierboven). Ontvangst startnummer, routeboekje en hesje. Langs de route staan kilometer bordjes. Deelnemers zoeken zelf het startbordje en starten zelfstandig.
Start 500 meter
14.30 uur
Hanspoort Dokkum
Finish Dokkum
Tussen 14.00-18.00 uur
De Abdij
Markt 30A
9101 LS Dokkum

Donderdag 14 september

Dokkum – Franeker
48 kilometer
Start 11.00 uur
De Abdij
Markt 30A
9101 LS Dokkum
Start 25 Kilometer
12.30 uur
Camping de Roos
Leijester
Hegedyk 74
9077 TV Vrouwenparochie
Start 7 kilometer
13.30 uur
Camping-theetuin Slappeterp
Kleasterdyk 12A
9037 JW Slappeterp
Start 5 kilometer en minder:
Deelnemers melden zich om 13.15 bij camping-theetuin Slappeterp (zie hierboven). Ontvangst startnummer, routeboekje en hesje. Langs de route staan kilometer bordjes. Deelnemers zoeken zelf het startbordje en starten zelfstandig. .
Start 500 meter
14.30 uur
Eise Eisingastraat 3
8801 KE Franeker
Finish Franeker
Tussen 14.00-18.00 uur
Sporthal De Trije
Jan Rhodenhuisplein 3
8801 ET Franeker

Vrijdag 15 september

Franeker – Workum
44 kilometer
Start 11.00 uur
Sporthal De Trije
Jan Rhodenhuisplein 3
8801 ET Franeker
Start 25 kilometer
12.30 uur
Camping Nije Trije
Nesserlaan 4A
Pingjum
Start 14 kilometer
13.30 uur
Broerekerk
Broereplein
8701 JC Bolsward
Start 5 kilometer en minder:
Deelnemers melden zich om 13.15 bij de Broerekerk in Bolsward (zie hierboven). Ontvangst startnummer, routeboekje en hesje. Langs de route staan kilometer bordjes. Deelnemers zoeken zelf het startbordje en starten zelfstandig.
Start 500 meter
14.30 uur
Patyna Workum
Nije Marienacker
Aldewei
Finish Workum
Tussen 14.00-18.00 uur
Sporthal de Rolpeal
Weverswei 2
8711 GP Workum

Zaterdag 16 september

Workum – Sloten
44 kilometer
Start 11.00 uur
Sporthal de Rolpeal
Weverswei 2
8711 GP Workum
Start 23 kilometer
12.30 uur Restaurant de Koebrug
Schans 31, 8715 JR Stavoren
Start 10 kilometer
13.30 uur
MFC ’t Klif
Hegewei 16
8567 JN Oudemirdum
Start 5 kilometer en minder:
Deelnemers melden zich om 13.15 bij MFC ’t Klif (zie hierboven). Ontvangst startnummer, routeboekje en hesje. Langs de route staan kilometer bordjes. Deelnemers zoeken zelf het startbordje en starten zelfstandig.
Start 500 meter
14.30 uur
Tegenover Wyckelerweg 171
Sloten
Finish Sloten
Tussen 14.00-18.00 uur
Koestraat Sloten

Zondag 17 september

Sloten – Leeuwarden
51 kilometer
Start 11.00 uur

 Haverkamp
8556 AC  Sloten

Start 27 kilometer
12.30 uur
Restaurant de Walrus
Grote Kerkstraat 10, 8601CP
Sneek
Start 10 kilometer
13.30 uur
Buurthuis Weidum
Bornialeane 1
9024 EL Weidum
Start 5 kilometer en minder:

Deelnemers melden zich om 13.15 bij Buurthuis Weidum (zie hierboven). Ontvangst startnummer, routeboekje en hesje. Langs de route staan kilometer bordjes. Deelnemers zoeken zelf het startbordje en starten zelfstandig.

Start 500 meter
14.30 uur
Stadsschouwburg de Harmonie
Ruiterskwartier 4

8911 BP Leeuwarden

Finish Leeuwarden
Tussen 14.00-18.00 uur
Zaailand 106
8911 BN Leeuwarden