11 september
Leeuwarden - Dokkum
31 kilometer
Start 12.00 uur
De Elfstedenhal
Fryslânplein 1
Leeuwarden
Verzorgingspost 1
Buurthuis BOB
Wynzerdyk 3
9062 GP Oentsjerk
Verzorgingspost 2
De Ferbining
Statsjonswei
9269 PG Feanwalden
Verzorgingspost 3
 Start 10 Kilometer
 13.30 uur
 Gemeentehuis Damwâld
 Hynsteblom 4
 Damwâld
Start 5 kilometer en minder:

Deelnemers melden zich om 
13.15 bij het gemeentehuis 
(zie hierboven). Ontvangst 
startnummer hesje. 
Langs de route staan
kilometer bordjes. Deelnemers 
zoeken zelf het startbordje 
en starten zelfstandig.
Start 500 meter
14.30 uur
Bordje 500
Dokkum
Finish Dokkum
Tussen 14.00-18.00 uur
ROC Friese Poort
Birdaarderstraatweg 125
Dokkum

			
12 september
Dokkum – Franeker
46 kilometer
Start 11.00 uur
ROC Friese Poort
Birdaarderstraatweg 125
Dokkum
Verzorgingspost 1
Bezoekerscentrum De Terp
Pypkedyk 4
9173 GC Hegebeintum
Verzorgingspost 2
Start 25 Kilometer
12.30 uur
Camping de Roos
Leijester Hegedyk 74
Vrouwenparochie
Verzorgingspost 3
Start 7 kilometer
13.30 uur
Theetuin Slappeterp
Kleasterdyk 12A
Slappeterp
Start 5 kilometer en minder:
Deelnemers melden zich 
om 13.15 bij camping-theetuin 
Slappeterp (zie hierboven). 
Ontvangst startnummer en hesje. 
Langs de route staan kilometer
bordjes. Deelnemers zoeken zelf 
het startbordje en starten 
zelfstandig. .
Start 500 meter
14.30 uur
Eise Eisingastraat 3
Franeker
Finish Franeker
Tussen 14.00-18.00 uur
Sporthal De Trije
Jan Rhodenhuisplein 3
Franeker

			
13 september
Franeker – Workum
45 kilometer
Start 11.00 uur
Sporthal De Trije
Jan Rhodenhuisplein 3
Franeker
Stempelpost Harlingen
Station Harlingen
Stationsweg 6
8861 GA Harlingen
Verzorgingspost 1
Start 25 kilometer
12.30 uur
Camping Nije Trije
Nesserlaan 4A
Pingjum
Verzorgingspost 2
Start 14 kilometer
13.30 uur
Broerekerk
Broereplein 9
Bolsward
Verzorgingspost 3
Ijsje eten bij Ijsboerderij Margje
Trekwei 13 Workum

Start 5 kilometer en minder:
Deelnemers melden zich om 
13.15 bij De Broerekerk in 
Bolsward (zie hierboven). 
Ontvangst startnummer en 
hesje. Langs de route staan 
kilometer bordjes. Deelnemers 
zoeken zelf het startbordje en 
starten zelfstandig.
Start 500 meter
14.30 uur
Nije Marienacker
Aldewei
Finish Workum
Tussen 14.00-18.00 uur
Sporthal de Rolpeal
Weverswei 2
Workum

			
14 september
Workum – Sloten
43 kilometer
Start 11.00 uur
Sporthal de Rolpeal
Weverswei 2
Workum
Verzorgingspost 1
Haven Hindeloopen
Havenkade 
Hindeloopen
Verzorgingspost 2
Start 23 kilometer
12.30 uur
Restaurant de Koebrug
Schans 31
Stavoren
Verzorgingspost 3
Start 10 kilometer
13.30 uur
MFC ’t Klif
Hegewei 16
Oudemirdum
Start 5 kilometer en minder:
Deelnemers melden zich om 
13.15 bij MFC ’t Klif (
zie hierboven). Ontvangst 
startnummer en hesje. Langs 
de route staan kilometer bordjes. 
Deelnemers zoeken zelf het 
startbordje en starten 
zelfstandig.
Start 500 meter
14.30 uur
Wyckelerweg 171
Sloten
Finish Sloten
Tussen 14.00-18.00 uur
De Zeven Wouden
Dubbelstraat Sloten

			
15 september
Sloten – Leeuwarden
49 kilometer
Start 11.00 uur
De Dagwinkel
Haverkamp
Sloten
Verzorgingspost 1
Zorgboerderij Jeltehof
Jeltewei 1,
 8622 XZ Hommerts
Verzorgingspost 2
Start 27 kilometer
12.30 uur
Restaurant de Walrus
Grote Kerkstraat 10
Sneek
Verzorgingspost 3
Start 10 kilometer
13.30 uur
Buurthuis Weidum
Bornialeane 1
Weidum
Start 5 kilometer en minder:
Deelnemers melden zich 
om 13.15 bij Buurthuis 
Weidum (zie hierboven). 
Ontvangst startnummer en 
hesje. Langs de route 
staan kilometer bordjes. 
Deelnemers zoeken zelf 
het startbordje en 
starten zelfstandig.
Start 500 meter
14.30 uur In de buurt van de Elfstedenhal Fryslanplein 1
Finish Leeuwarden
Tussen 14.00-18.00 uur
Fryslânplein 1
8914 BZ Leeuwarden